Allergi, Specifikt IgE föda, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Screening allergi mot födoämnen

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Remiss/beställning

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi Protein/Allergi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tillsats med gel, guldgul propp, eller rör utan tillsats, röd propp.
 Rör utan tillsats med gel, guldgul  Rör utan tillsats, röd
Kapillärprovtagning, microrör utan tillsats.
Minicollect utan tills m gelMinicollect utan tillsats

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning  

 

 

Minsta provmängd

 

 

4,5 mL venblod totalt eller 0,2 mL kapillärblod per allergen 

 

 

Kommentar

 

 

Svarsrutiner och tolkning av resultat: Se Mer om analysen nedan.
Efterbeställning:
Provet sparas på laboratoriet 2 veckor efter analysdatum. Kompletterade analyser kan inom denna tid beställas per telefon 023-49 21 55 

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Ref.intervall

 

 

Se Mer om analysen 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information