Mer om analysen Allergi, Specifikt IgE komponent, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Specifikt IgE, komponent, är en specialanalys vars värde ej är fullständigt utprovat och skall endast användas i samarbete med allergologer.
Specifikt IgE mot dessa komponenter är associerat till allvarliga allergiska reaktioner.

Följande komponenter analyseras i Falun:
i 208 rApi m 1 Bi
i 209 rVes v 5 Vanlig Geting
f 233 nGal d 1 Ägg
f 423 rAra h 2 Jordnöt
f 425 rCor a 8 Hasselnöt
f 439 rCor a 14 Hasselnöt
f 440 nCor a 9 Hasselnöt

Metod: FEIA

Allergitester med specifikt IgE påvisar sensibilisering mot allergen och kan analyseras när det finns klinisk misstanke om atopisk allergi. Värdet i provsvaret är inte direkt kopplat till graden av symtom även om sannolikheten för kliniskt betydelsefulla besvär är större ju högre värden. Falskt positiva provsvar är vanliga, särskilt vid kroniska inflammatoriska tillstånd, t ex atopiskt eksem. Negativa provsvar är mer pålitliga. Anamnesen är avgörande för bedömning av provsvaren.

Tolkning av provsvar för specifikt IgE mot enskilda allergen

<0,10 kU/L = Ingen mätbar koncentration av specifikt IgE mot undersökt allergen. Sensibilisering osannolik, inga hållpunkter för atopisk allergi.
>0,10 kU/L = Förekomst av specifikt IgE mot undersökt allergen påvisat. Ju högre koncentration desto större sannolikhet för sensibilisering och kliniskt relevant allergi.