Mer om analysen Allergi, Specifikt IgE komponent, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Specifikt IgE, komponent, är en specialanalys vars värde ej är fullständigt utprovat och skall endast användas i samarbete med allergologer.
Specifikt IgE mot dessa komponenter är associerat till allvarliga allergiska reaktioner.

Följande komponenter analyseras i Falun:
i 208 rApi m 1 Bi
i 209 rVes v 5 Vanlig Geting
f 233 nGal d 1 Ägg
f 423 rAra h 2 Jordnöt
f 425 rCor a 8 Hasselnöt
f 439 rCor a 14 Hasselnöt
f 440 nCor a 9 Hasselnöt

Metod: FEIA