Mer om analysen Allergi, Specifikt IgE luftvägs-, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vid positiv screening av luftburna allergener (Phadiatop) utförs test mot de allergen som beställaren har markerat på remissen/beställt.

Ingående luftvägsallergen i Phadiatop: Timotej, Björk, Gråbo, Katt, Häst, Hund, Husdammskvalster (D.pteronyssius) och Mögel [Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum (Hormodendrum), Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata (A. tenuis)].
ex70: Marsvin, kanin, hamster, råtta, mus.
Vid uppföljning av allergi mot gnagare skickas prov till Klinisk Immunologi Akademiska laboratoriet Uppsala. Remiss: Autoimmunitet och allergi.

Svarsrutiner och tolkning av resultat för allergenmix:
0= negativ (IgE medierad allergi osannolik).
1= positiv (Ige medierad allergi är möjligt).

Metod: FEIA