Mer om analysen Allergi, Specifikt IgE luftvägs-, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vid positiv screening av luftburna allergener utförs test mot de allergen som beställaren har markerat på remissen/beställt.

Ingående luftvägsallergen i panel: Timotej, Björk, Gråbo, Katt, Häst, Hund, Husdammskvalster (D.pteronyssius) och Mögel [Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum (Hormodendrum), Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata (A. tenuis)].
ex70: Marsvin, kanin, hamster, råtta, mus.
Vid uppföljning av allergi mot gnagare skickas prov till Klinisk Immunologi Akademiska laboratoriet Uppsala. Remiss: Autoimmunitet och allergi.

Metod: FEIA

Tolkning av S-Luftvägsallergen

0 = Ej mätbar koncentration av IgE-antikroppar mot ingående allergen. Sensibilisering ej påvisad, atopisk allergi osannolik.
1 = Påvisad koncentration av IgE-antikroppar mot ett/flera ingående allergen. Vid klinisk misstanke om atopisk allergi rekommenderas riktad utredning med analys av IgE mot enskilda misstänkta allergen.