Mer om analysen Allergi, specifikt IgE singelallergen, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Övriga allergener:
i1 - Bi
i3 - Geting
ex70 - Gnagare (Panelgrupp svarsrutin 0 = Neg, 1 = Pos)
C1 - Penicilloyl G
C2 - Penicilloyl V
f5 - Råg
f7 - Havre
f12 - Ärta
f17 - Hasselnöt
f20 - Mandel
f202 - Cashewnöt
f256 - Valnöt 
f36 - Kokosnöt 
f18 - Paranöt

Metod: FEIA

Allergitester med specifikt IgE påvisar sensibilisering mot allergen och kan analyseras när det finns klinisk misstanke om atopisk allergi. Värdet i provsvaret är inte direkt kopplat till graden av symtom även om sannolikheten för kliniskt betydelsefulla besvär är större ju högre värden. Falskt positiva provsvar är vanliga, särskilt vid kroniska inflammatoriska tillstånd, t ex atopiskt eksem. Negativa provsvar är mer pålitliga. Anamnesen är avgörande för bedömning av provsvaren.

Tolkning av provsvar för specifikt IgE mot enskilda allergen

<0,10 kU/L = Ingen mätbar koncentration av specifikt IgE mot undersökt allergen. Sensibilisering osannolik, inga hållpunkter för atopisk allergi.
>0,10 kU/L = Förekomst av specifikt IgE mot undersökt allergen påvisat. Ju högre koncentration desto större sannolikhet för sensibilisering och kliniskt relevant allergi.

Intern information