Mer om analysen Ammonium, Ammoniumjon, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Utredning av encefalopati eller koma med okänd orsak. Utredning och behandlingskontroll vid leverencefalopati. Utredning av nyfödda med kräkningar eller neurologiska förändringar.

Tolkning:
Höga värden ses vid levercirrhos, hepatisk och diabetes koma, leverencefalopati, hepatit, portacava shunt, gastrointestinal blödning, Reyes syndrom mm.
Falskt förhöjda värden syns vid hemolys, långvarig stas eller för lång tid mellan provtagning och analys.

Bakgrundsinfo:
Aminosyror, som inte behövs för syntes av proteiner, bryts ned av levern. Aminogruppen frigörs som ammoniumjon som omvandlas till urea via ureacykeln som är kroppens enda sätt att ta hand om ammoniumjon. Ammoniumjon genereras av bakterier i tarmen från protein i föda som också omvandlas till urea i levern via ureacykeln.
Hos patienter med porta cava shunt eller vid fall av grav leversvikt kommer ammonium från tarmen in i systemisk cirkulation och serumhalten av ammoniumjon stiger. Sällsynta ärftliga defekter i ureacykeln ger upphov till höga halter av plasma ammoniumjon hos nyfödda.
Ammoniumjon är toxisk och associeras till encefalopati - vilket kan leda till medvetenhetssänkning, koma och bestående hjärnskador. Även om det troligtvis finns flera ämnen än ammonium som orsaker leverencefalopati korrelerar sjukdomsgrad väl med plasma koncentrationen av ammoniumjon

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information