Intern information för laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avdelningen kontaktar kem.lab för att komma överens om provtagningstid pga kort hållbarhet för provet.
När avdelningen har tagit kontakt ska kylcentrifugen startas (Falun: och reagens sättas i analysinstrumentet. Metoden kalibreras och kontroller mäts). När allt är klart meddelas avd att provet kan tas.
Plasman överförs omgående till ett annat rör och kan förvaras i kyl i 2 h innan analys. Om provet tas utanför Falun ska plasman frysas direkt och transporteras fryst till laboratoriet i Falun.