Mer om analysen Amylas pankreas, Asc-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Vid specifik frågeställning, dvs misstanke om pankreatisk ascites.

Tolkning:
Förhöjd vid: ruptur av pankreasgång (vid kronisk pankreatit eller pankreascysta)

Bakgrundsinfo:
Pankreatisk ascites förekommer nästan uteslutande vid grav alkoholism

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information