Mer om analysen Amylas pankreas, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Vid utredning av oklara akuta bukfall. Vid misstanke på exokrin pankreasinsufficiens och cystisk fibros.

Tolkning:
Förhöjt vid:
Akut pankreatit och annan akut pankreasskada
Akuta bukfall
Makroamylasemi – falsk förhöjning pga komplexbildning

Sänkt vid:
Exokrin pankreasinsufficiens
Kronisk pankreatit och pankreascancer – hos ca 1/3 av patienterna
Cystisk fibros
Dålig nutrition

Bakgrundsinfo:
Amylas produceras av exkretoriska körtlar i digestionskanalen, dvs spottkörtlar och pankreas, men också av andra organ om än i mycket små mängder. Det är ett enzym som katalyserar spjälkning av polysackarider. I serum bidrar pankreas och spottkörtlar med ca 50 % vardera till den totala amylasaktiviteten.

Vid akut pankreatit stiger amylas kraftigt, men nivån återspeglar dock inte allvarlighetsgraden av pankreatiten

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information