Mer om analysenAndrogenindex fritt, Testosteron/SHBG-kvot, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Bakgrundsinformation:

S-SHBG bestäms som komplement till S-Testosteron, som mäter den totala testosteronkoncentrationen. Kvoten S-Testosteron/S-SHBG (båda i nmol/L) är ett mått på den fria testosteronkoncentrationen.
Fritt androgenindex uttrycks i %.