Antikroppsutredning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Transfusionsmedicin, blodcentralen Falun.
Vid behov går provet vidare till blodcentralen i Uppsala

 

 

Pappersremiss

 

 

Transfusionsmedicin Dalarna

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med EDTA, lila propp
 Rör 6 mL med EDTA, lila

 

 

Provtagning

 

 

Id-kontroll enligt SOSFS 2009:29, måste bestyrkas av provtagaren med namnteckning på remissen!

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

1 rör, 7 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Prov med kraftig hemolys går inte att analysera

Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej