Antitrombin, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Remiss/beställning

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Na-citrat för koagulation, ljusblå propp
Rör för koa Na-citrat blå 3,8 mL

 

 

Provtagning

 

 

Viktigt att ange provtagningstid på remissen 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

3,0 mL

 

 

Kommentar

 

 

Hållbarhet: Centrifugeras 5 min vid 2400 x G inom 2h efter provtagning.
Ocentrifugerat prov hållbart i rumstemp i 2 timmar
Centrifugerat prov ej avskiljd plasma hållbart i rumstemp i 4 timmar.
Avskiljd plasma hållbar i rumstemp i 4 timmar, i kyl 4 timmar och fryst (-20°) 1 månad.
Innan frysförvaring ska provet recentrifugeras. Detta innebär att man centrifugerar provet 2 gånger 15 minuter vid 2400 x G. Plasma hälls av till nytt rör innan och efter omgång 2

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Ref.intervall

 

 

<1 mån                  - kIE/L 
övriga      0,80-1,20 kIE/L

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab