Mer om analysen Antitrombin, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Trombosutredning
Misstanke om DIC
Kontroll av patienter som erhåller antitrombinkoncentrat

Tolkning:
Sänkt vid:
- Hereditär brist
- Leverskada
- DIC
- Intag av orala antikonceptionsmedel

Bakgrundsinfo:
Antitrombin syntetiseras i levern. Det motverkar koagulation genom att inhibera trombin och koagulationsfaktorerna IXa, Xa, XIa och XIIa.
Heparin ökar hastigheten med vilken antitrombin hämmar trombin ca 1000 gånger.

Ärftlig heterozygot brist på antitrombin medför att man har 40-60 % av normal antitrombinkoncentration och är associerat med ökad risk för venös trombossjukdom.
Nyfödda har låg antitrombinkoncentration i plasma

Metod: Kromogenisk

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information