Mer om analysen Antitrypsin, alfa-1-antitrypsin, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Påvisa medfödd brist (vid utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom, neonatal och juvenil ikterus samt i utredning av leversjukdom). Ingår i S-Proteinfraktioner.

Tolkning:
Förhöjt vid:
- Östrogenpåverkan (både endogent och exogent, UAS anger ref.intervallet 1,29-2,23 g/L för kvinnor med P-pillerbehandling)
- Inflammation
- Levercellskada

Sänkt vid:
- Genetisk alfa-1-Antitrypsin-brist (klinisk signifikans först vid <0,7 g/L)

Bakgrundsinfo:
Utgör det kvantitativt dominerande proteashämmaren i plasma. Produceras i levern.

Alfa-1-Antitrypsin är ett akutfasprotein och nivån måste relateras till övriga akutfasproteiner.

Låga värden (<0,7 g/L) ger misstanke om genetisk alfa-1-Antitrypsin-brist och skall utredas med Pi-typning (på Universitetssjukhuset MAS, Malmö) Vid fynd av mycket låga alfa-1-antitrypsinnivåer i samband med S-proteinfraktioner skickas provet rutinmässigt till UMAS utan föregående kontakt med beställaren..
Alfa-1-Antitrypsin-brist medför ökad risk för lungemfysem och levercirros.

Metod: Immunokemisk, Turbidimetri

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)