Apixaban, P- - Landstinget Dalarna

Apixaban, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Läkemedelsnamn: Eliquis, Alternativa sökord: Antitrombotiska läkemedel, NOAK (Nya orala antikoagulantia)

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Remiss/beställning

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Na-citrat för koagulation, ljusblå propp
Na-citratrör för koagulation, ljusblå-svart

 

 

Provtagning

 

 

Ange provtagningstid på remissen. Lämnas omedelbart till kem.lab i Falun, alternativt centrifugeras inom 30 minuter.

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

3,0 mL

 

 

Kommentar

 

 

Innan frysförvaring ska provet recentrifugeras. Detta innebär att efter en centrifugering, hälls plasman över till nytt plaströr och omcentrifugeras. Plasman hälls över till nytt plastör och fryses. Skickas fryst.

Hållbarhet efter provtagning: Obehandlad patient - 1 h i runstemp, 3 h i kyla. Behandlad patient - 1 h i rumstemp, 1 h i kyla, 1 mån i frys.
Förvaring: >1h = Frys

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Ref.intervall

 

 

Terapeutiskt intervall: 50-300 ug/L.  

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab