Apixaban, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Läkemedelsnamn: Eliquis, Alternativa sökord: Antitrombotiska läkemedel, NOAK (Nya orala antikoagulantia)

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Remiss/beställning

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Na-citrat för koagulation, ljusblå propp
Na-citratrör för koagulation, ljusblå-svart

 

 

Provtagning

 

 

Ange provtagningstid på remissen. Lämnas omedelbart till kem.lab i Falun, alternativt centrifugeras inom 30 minuter.

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

3,0 mL

 

 

Kommentar

 

 

Falun: Centrifugera omedelbart i 15 minuter vid 2000 -2400 x g
OBS, dubbelcentrifugering innan eventuell infrysning och skickning till Falun.
Om provet ska frysas:
Centrifugera: 2000 – 2400 g i 15 minuter. Efter första centrifugeringen pipetteras plasman över till nytt plaströr och centrifugeras 15 minuter igen. Den omcentrifugerade plasman pipetteras över till nytt plaströr före infrysning.

Skickas fryst.

Hållbarhet efter provtagning: Obehandlad patient - 1 h i runstemp, 3 h i kyla. Behandlad patient - 1 h i rumstemp, 1 h i kyla, 1 mån i frys.
Förvaring: >1h = Frys

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Ref.intervall

 

 

Terapeutiskt intervall: 50-300 ug/L.  

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab