Apolipoprotein A1, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Remiss/beställning

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Li-heparin och gel, mintgrön propp

Rör med Li-heparin och gel, mintgrön 

 

 

Provtagning

 

 

Se ApoB/ApoA1-kvot 

 

 

 Ackrediterad

 

 

 Ja

 

 

Ref.intervall

 

 

Som referensintervall anges önskvärd nivå

Kvinnor: > 1,25 g/L
Män:      > 1,15 g/L 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information