Mer om analysen ApoB/ApoA1-kvot, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation: Bedömning av kardiovaskulär risk och behandlingsuppföljning av kolesterolsänkande terapi.

Tolkning: Om kvoten ApoB/ApoA1 är lika med 1 indikerar det balans mellan transport av kolesterol till vävnaden (ApoB) och återtransport från vävnaden till levern (ApoA1).

Kvot >0,8 för män resp. >0,7 hos kvinnor innebär förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom.

Bakgrundsinfo: Vid bedömning av kardiovaskulär risk brukar HDL-kolesterol bestämmas tillsammans med LDL-kolesterol för beräkning av LDL/HDL-kolesterolkvoten.
Kvoten apolipoprotein B/apolipoprotein A1 anses numera vara ett bättre alternativ för bedömning av blodlipidstatus.

LDL-partiklar förekommer i olika storlekar. Endast de små ("small dense") anses ha en hög benägenhet att initiera ateroskleros.
Vid mätning av LDL-kolesterol kommer stora, kolesterolrika och relativt ofarliga LDL-partiklar ge en stor påverkan på analysen.
Då varje LDL-partikel endast har ett Apo B-protein, kommer mätning av ApoB avspegla antalet LDL-partiklar. ApoB är därmed bättre mått på risken för hjärt-kärlsjukdom än LDL-kolesterol.

På varje HDL-partikel finns ett Apolipoprotein A1. Analys av ApoA1 ger ett mått på antalet HDL-partiklar.
ApoA1 kan användas ensamt men i regel analyseras det i kombination med apolipoprotein B för att beräkna en kvot i likhet med LDL/HDL-kolesterolkvoten.

Ref: Blodfettsrubbning. Läkemedelsboken 2011-2012. Läkemedelsverket Uppsala. 2011:331-337

Metod: Beräknat

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)