Ascitescytologi, Asc-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Cytologisk undersökning,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Remiss/beställning

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Allmän cytologi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Plastflaska med skruvlock 250 mL

Plastflaska med skruvlock 250 mL

 

 

Provtagning

 

 

Märk provtagningskärlet. Hela vätskemängden, dock ej mer än 200 mL, sänds till patologlab omedelbart efter provtagningen.

Inga tillsatser för fixering behövs men 1mL heparin/30 mL prov tillsätts för att undvika koagulation. Heparinstyrka 5000 IE.
 
När vätskan är urtappad är det viktigt att det insända provet är representativt för hela vätskemängden, den får inte tillåtas att sedimentera innan provmängden mäts upp.

 

 

Minsta provmängd

 

 

150 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Patienten bör rotera i sängen några varv före provtagningen för att eventuellt sedimenterade celler ska komma med i provet.

Om snabb transport är omöjlig ska vätskan förvaras i kylskåp fram till transport. 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej