Mer om Aspirationscytologi, cytologisk undersökning, finnålspunktion

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Spritfixerat material är tillsammans med lufttorkade utstryk av värde vid bedömning av punktat från prostata.
Luftfixering är att föredra vid punktat från thyreoidea, lymfkörtlar, bröst och mjukvävnad. Då är spritfixerade glas onödiga.