Lista över akuta analyser/undersökningar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vissa analyser/undersökningar kan tas omhand och utföras direkt efter ankomsten till Laboratoriet om medicinska skäl finns. Lista i bokstavsordning nedan

Följande analyser/undersökningar går att beställa akut. Information om Analysprioritet

P-

Aceton

Aceton

P-

ALAT

Alaninaminotransferas

P-

Albumin

Albumin

Csv-

Albumin

Albumin i cerebrospinalvätska.

dU-

Albumin

Albumin i urin, dygnsurin

tU-

Albumin, natt

Albumin i urin, natturin

U-

Albumin/Krea-kvot

Albumin/Kreatinin kvot i urin

Csv/P/S-

Albuminkvot

Albuminkvot

P-

ALP

Alkaliskt fosfatas

P-

Ammonium

Ammoniumjon

P-

Amylas, pankreas

Pankreasamylas

P-

Antitrombin

Antitrombin

P-

Apixaban

P-Eliquis

P-

APT-tid

Aktiverad partiell tromboplastintid, APTT

P-

ASAT

Aspartataminotransferas

 UPP

 

 

 

BAS-test, förenlighetsprövning

BAS-test

 

BAS-test, förenlighetsprövning barn < 4 månader

BAS-test

S-

Bikarb, aktuellt

Bikarbonat aktuellt i serum

D-

Bikarbonat, aktuellt

Bikarbonat aktuellt i dialysat

P-

Bilirubin, konjugerat

Konjugerat bilirubin

P-

Bilirubin, totalt

Totalt bilirubin

a/k/vB-

Blodgaser

Blodgas arteriellt, kapillärt eller venöst blod/Blodgas med elektrolyter

vB-

Blodgasscreen

pH, bikarbonat, BE, Laktat, i perifert venblod taget i provrör

 

Blodgruppering, akut

Blodgruppering, akut

Cyt-

Blåssköljvätska cytologi

Blåssköljvätska, cytologi

UPP 

 

 

S-

Ca fritt

Calcium fritt, joniserat calcium, pH-korrigerat. Calciumjonaktivitet.

kB-

Ca fritt

Calcium, fritt i blod

P-

Ca korr.

Calcium, albuminkorrigerat

P-

Calcium

Calcium

Csv-

Celler

Celler i cerebrospinalvätska

P-

CK

Kreatinkinas

P-

CRP

C-reaktivt protein

P-

Cystatin C

Cystatin-C

 UPP

 

 

P-

D-dimer

D-Dimer

S-

Digoxin

Digoxin

U-

Drog-screen, testremsa

Testremsa för 12 st droger i urin hos intoxpatienter

UPP 

 

 

B-

Erytrocyter

EPK

P-

Etanol

Etanol

P-

Etylenglykol

Etylenglykol

B-

EVF

Erytrocyter volymfraktionering

UPP 

 

 

P-

Fenobarbital

Fenemal

P-

Fenytoin

Lehydan

P-

Fibrinogen

Fibrinogen

P-

Fosfat

Fosfat

Hist-

Fryssnitt

Fryssnitt histologi

 UPP

 

 

P-

Gentamicin

Garamycin

Csv-

Glukos

Glukos i cerebrospinalvätska

Ledv-

Glukos

Glukos i ledvätska (synovialvätska).

fP-

Glukos

Glukos i plasma, fastevärde

P-

Glukos

Glukos i plasma, icke fastande

Plv-

Glukos

Glukos i pleuravätska

U-

Graviditetstest, HCG

U-HCG, Humant koriongonadotropin i urin.

P-

GT

Glutamyltransferas

 UPP

 

 

B-

Hb

Hemoglobin

F-

Hb

Hemoglobin i faeces, immunologisk metod

P-

Hb

Hemoglobin i plasma

P-

hCG

Humant koriongonadotropin totalt

P-

Heparin, LMW anti Xa

P-LMWH, P-Lågmolekylärt heparin, P-Fragmin

Hist-

Hud-IF

Hud, immunofluorescens, histologi

UPP 

 

P-

Isopropanol

Isopropanol

fP-

Järn

Järn

 UPP

 

 

P-

Kalium

Kalium

P-

Karbamazepin

Karbamazepin, Tegretol, Hermolepsin

P-

Klorid

Klorid

B-

Koloxidhemoglobin

Kolmonoxid-Hb, HbCO, COHb

S-

Kortisol

Kortisol

P-

Kreatinin

Kreatinin

 UPP

 

 

Csv-

Laktat

Laktat i cerebrospinalvätska

Ledv-

Laktat

Laktat i ledvätska (synovialvätska).

vB-

Laktat

Laktat i perifert venblod

S-

LD

Laktatdehydrogenas

Ledv-

Leukocyter

Leukocyter i ledvätska (synovialvätska).

Plv-

Leukocyter

Leukocyter i pleuravätska

B-

Leukocyter

LPK

B-

Leukocyter, neutro

Neutrofila

S-

Litium

Litium i serum.

UPP 

 

 

P-

Magnesium

Magnesium, Mg.

Ery-

MCV

Erytrocytvolymmedelvärde

P-

Metanol

Metanol

B-

Methemoglobin

Methemoglobin, MetHb

B-/ P-/ S-

Mononukelos

Mononukleos heterophila antikroppar

P-

Myoglobin

Myoglobin

 UPP

 

 

P-

Natrium

Natrium

P-

NT-proBNP

N-terminal-pro-brain natriuretic peptide,

 UPP

 

 

P-

Osmolalitet

Osmolalitet

tU/U-

Osmolalitet

Osmolalitet i urin

 UPP

 

 

P-

Paracetamol

Paracetamol

P-

PK

Protrombinkomplex

B-

PK-kap

Protrombinkomplex, kapillärprov

P-

Procalcitonin

Procalcitonin i plasma.

 UPP

 

 

S-

S100B

Skallskademarkör

P-

Salicylater

Salicylater

Csv-

Spektrofotometri

Spektrofotometri av cerebrospinalvätska

B-

SR

Sänkningsreaktion, erytrocyter

B-

SR, mikro

Sänkningsreaktion, erytrocyter mikro

 UPP

 

 

S-

T3, fritt

Trijodtyronin, fritt

S-

T4, fritt

Tyroxin, fritt

U-

Testremsa

Testremsa urin

fP-

Transferrin

Transferrin

fP-

Transferrinmättnad

Transferrinmättnad

B-

Trombocyter

Trombocyter

P-

Troponin I

Högkänsligt Troponin I

P-

Troponin I (Stratus)

Troponin I

S-

TSH

TSH, Tyreoideastimulerande hormon

 UPP

 

 

P-

Urea

Urea

P-

Valproat

Valproat, Ergenyl, Absenor, Orfiril

P-

Vancomycin

Vancomycin