Senaste förändring i Provtagningsanvisningar Lab

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här listas förändringar i Provtagningsanvisningarna. Den nyaste ändringen längst upp i listan.

2017-04-24 och 26
Rättning av länk för HLA DQ. Komplettering av Droganalys med verifiering. Komplettering av U-samling och U-kastat prov i allmänna anvisningar. Rättning av Csv-odling och cystor och maskägg i urin. Ny analys Csv-PCR till Uppsala eller Örebro. Revidering av Cystor och maskägg i faeces, skickas till Uppsala. Komplettering av lista C, M och P med hänvisning till cystor och maskägg i faeces.
Schemaläggning av borttagning för Krea.clearance, Teofyllin, Fosfat, Magnesium, Klorid och Urat i dygnsurin. Nya analyser gjorda för skickning.

2017-04-11
Ny enhet för S-Prolaktin, refområdestabell ändrad.
Länk till instruktion för Glukosbelastning och länk till Metoxikatekolaminer i plasma med remiss samt länk till fP-ACE, rättade.

2017-03-24
Borttagning av ref.intervall för PEth. Justering av innehåll i Blodkomponenter.

2017-03-20
Tillägg av ref.intervall barn för FSH och LH + justering av text för Plv-pH och S-hCG.

2017-03-14
Borttagning av P/S- Dextropropoxifen, -Imipramin och -Lofepramin till KUL. Alla tre är avregistrerade läkemedel. Dextropropoxifen finns kvar som missbruksanalys i urin. Beslut av AS och IJ.
Bild från TC inlagt vid Drog-screen med verif.

2017-03-13--14
Rättning av länkar till KUL. Tillägg av text för ifyllande av mikrobiologibeställningar och -pappersremisser, önskemål från GH.

2017-02-28
Ändring under Kalprotektin, Quantiferon och hCG.

2017-02-13
Ändrad hållbarhetstid för B-SR i kyla. Komplettering av analysnamn för P-hCG. Blankett för HLA-matchade trombocyter flyttad från sidan remisser till sidan Blanketter för LmD och PcD

2017-01-23
Ändringar i anvisningar för Influensa och RS-virus, Candida-odling, Meningit PCR Uppsala, Kalprotektin, Transglutaminas och Gliadin.
Nya anvisningar för Meningit PCR Örebro och Fusobacterium necroforum.
Ny blankett för beställning av HLA-typade trombocyter finns under Remisser till LmD.

2016-11-28
Tillägg av ref.intervall för gravida på TSH samt länk till PM.

2016-10-31
Ny remiss för Protein-Allergi inlagd för respektive analys

2016-10-21
Ändringar vid provtagning för multiresistenta bakterier, MRSA, ESBL och VRE

2016-10-13
Rättat länk till Tularemi serologi. Lagt till Ketoner i listan.

2016-10-11
Ändrat rör till pETh. Rättat länk till Puumalavirus serologi.

2016-09-27
Klinisk kemi. Rätt remisser till Iohexolclearance inlagda.

2016-09-16
Klinisk mikrobiologi: Ändrat provtagningsset för Mycoplasma pneumoniae till flytande odlingsmedium. Rättad länk till remiss Quantiferon LIV.

2016-09-01
Klin.mikrobiologi: Ändringar under Bronksköljvätska allmän odling och Sputumodling. Rättningar under Chlamydia pneumoniae (TWAR).
Klin.kemi: Borttagning av länk till beställning av remiss Protein/Allergi pga slut hos Varuförsörjningen.

2016-08-23
Rättning av länk under kem Digoxin

2016-08-22
Klin. mikrobiologi: Ny analys tillagt i listan, Zikavirus till Folkhälsomyndigheten

2016-08-19
Klin. kemi: Ny version av remiss Drogtest med verifikationsanalys. Ändrat provtagningsrör till Polypropylenrör med gult skruvlock.

2016-08-17
Klinisk kemi: Tillägg av sökord i alfabetisk lista, Antifaktor Xa och Lätta immunglobulinkedjor. Rättning av uppgift under Koagulationsutredning.

2016-08-15
Klinisk mikrobiologi: Rättning av provtagningsmaterial för analys av Influensa. Borttagning av analys Hepatit G (GBV). Rättning av länkar till Folkhälsomyndigheten för Cystor och maskägg samt Creutzfelt Jacobs disease. Ändringar av information om indikation och tolkning för olika typer av odlingar från nedre luftvägarna (trakealsekret, bronksekret, BAL …etc). 
Klinisk kemi/mikrobiologi: Ändrade hållbarhetstider och provtagningsrör för Mononucleostest.
Klinisk kemi: Borttagning av analys BNP. Ammoniumjon, info om provhantering kompletterad på första sidan. Benmärgsutstryk, information om prov till annat lab flyttad två rader upp på första sidan.