B

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven B inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan  

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

 Mik   Bakteriespecifik PCR/16S rRNA gendetektion          Ext
 PatCyt    BAL, cytologi  Cyt- Cytologisk undersökning av Bronko- alveolär -lavage      
 Mik   BAL, odling   Allmän bakterieodling och svampodling av Bronko- alveolär -lavage      
 Mik   Bartonella serologi  S- Påvisande av serumantikroppar mot Bartonella     Ext
 Trf    BAS-test  B- Blodgrupps- och antikropps-
screening test. Förenlighetsprövning.
     
 Trf     BAS-test barn < 4 mån  B- Blodgrupps- och antikropps-
screening test. Förenlighetsprövning.
     
 Kem    Basalmembran, ak (IgG)   S- Påvisande av serumantikroppar mot Basalmembran     Ext
 Kem    BCR-ABL RNA-baserad  B-  CR-ABL major minor RT-PCR     Ext
 Kem    Benmärgsundersökning   Benmärgsundersökning färgning och mikroskopi      
 Kem    Benmärg-Hematopatologi   Benmärgsundersökning, och/eller immunofenotypning och MRD med flödescytometri     Ext
 Kem   Bensodiazepiner  P/S- Bensodiazepiner     Ext
 Kem   Bensodiazepiner, screen  U- Bensodiazepiner i urin, screening     Ext
 Kem    Bikarbonat, aktuellt  S- Bikarbonat aktuellt i serum      
 Kem    Bikarbonat aktuellt  D-

Bikarbonat aktuellt i dialysat

 

 

 

 Kem   Bilirubin konjugerat  P- Konjugerat bilirubin      
 Kem    Bilirubin, totalt  P- Tolalt bilirubin      
 Kem    Binjurebark ak (IgG)  S-       Ext
 Mik   Biopsi, bakteriespecifik PCR/16S rRNA gendetektion         Ext
 Mik    Biopsiodling   Allmän bakterieodling från biopsi      
 Kem   Biotinidas  S- Biotinidas     Ext
 Mik   BK-virus (BKV)  P- BK-virus, DNA nukleinsyrapåvisning     Ext
 Mik    BK-virus (BKV) PCR  P-/S-/U-/Csv- Påvisande av BK-virus, Polyomavirus med PCR     Ext
 Kem    Blodgaser  a/k/v-B- Blodgas arteriellt, kapillärt eller venöst blod, med elektrolyter      
 Kem    Blodgasscreen  vB- pH, Bikarbonat, BE, Laktat, venprovtagning i rör      
 Trf     Blodgrupp barn < 4 mån   B- Blodgruppering spädbarn      
 Trf     Blodgrupp övriga  B-

Blodgruppering rutin

 

 

 

 Trf     Blodgrupp, akut  B- Akut blodgruppering       
 Mik    Blododling  B- Aerob + anaerob bakterieodling av blod      

 Mik 

UPP

  Blododling pediatrisk   B-  Aerob + ev anaerob bakterieodling av blod, barn      
 Kem   Blodtappning terapeutisk   Pt-  Venesectio, VS, terapeutisk blodtappning       
 Kem   Bly   B-  Bly      Ext
 PatCyt     Blåssköljvätska cytologi   Cyt-  Cytologisk undersökning blåssköljvätska      
 Kem    Blödningstid   Pt-  Blödningstid enligt Ivy       
 Mik    Borrelia PCR  Csv- 

Påvisande av Borrelia i cerebrospinalvätska med PCR 

 

 

Ext 

 Mik    Borrelia serologi   S- /Csv- Påvisande av antikroppar mot Borrelia i serum och/eller cerebrospinalvätska      
Pat/Cyt   Borstprov vid ERCP   Cyt-

Cytologisk undersökning av borstprov taget i samband med ERCP

     
 PatCyt     Bronksekret cytologi   Cyt-  Cytologisk undersökning av bronksekret eller bronksköljvätska       
 Mik    Bronksekret borste  odling    Allmän bakterieodling odling och svampodling 
från borstprov vid bronkoskopi
     
 Mik    Bronksekretodling    Allmän bakterieodling från Bronksekret      
 Mik    Bronksköljvätska odling   Allmän bakterieodling och svampodling av Bronksköljvätska      
 Mik    Brucella odling   Benmärg-  Påvisande av Brucella i benmärg med odling     Ext
 Mik    Brucella serologi   S-  Påvisande av serumantikroppar mot Brucella     Ext
 Kem   Bröstmjölk, näring    Näringsanalys i bröstmjölk      Ext
 Mik    Bröstmjölksodling   Allmän bakterieodling av bröstmjölk från donator (givare) och vid mastit       
Pat/Cyt   Buksköljvätska Cyt- Cytologisk undersökning av buksköljvätska      
 Kem   Buprenorfin  P-  Buprenorfin, subutex      Ext
 Kem   Buprenorfin, screen   U-  Buprenorfin i urin, screening      Ext
               
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9  

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö