BAL-cytologi,

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Cytologisk undersökning, bronko-alveolärt lavage

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Allmän cytologi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Plastflaska med skruvlock 100 mL

Plastflaska med skruvlock 100 mL för cytologi

 

 

Provtagning

 

 

Provet tas i samband med bronkoskopi. Bronkoskopet positioneras så att det isolerar luftvägarna distalt om bronkoskopspetsen. 100-300 mL fysiologiskt NaCl-lösning injiceras och aspireras sedan i portioner om 20-50 mL. Aspirerat material samlas i en steril flaska/burk.

 

 

Minsta provmängd

 

 

50 mL (rekommenderad mängd 50-100 mL)

 

 

Kommentar

 

 

Kontakta avd för klinisk patologi/cytologi och meddela när provtagning skall ske så att provhantering hinner förberedas. Överlämna provmaterial ofixerat så fort som möjligt. Ange tydligt frågeställningen, cellräkning, på remissen. 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej