BAL-odling, allmän och svampodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Odling av Bronko alveolärt lavage

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Begär allmän odling och svampodling

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör för urinodling 

Sterilt rör för U-Odl

 

 

Provtagning

 

 

Provet tas via bronkoskop. Bronkoskopet positioneras så att det isolerar luftvägarna distalt om bronkoskopspetsen. 100 - 150 mL fysiologisk NaCl injiceras och aspireras i portioner om 20 - 50 mL. Den första portionen kasseras. Därefter aspireras så mycket som möjligt, i regel 100 mL

 

 

Kommentar

 

 

Om allmän odling önskas vid bronkoskopi skall prov i första hand tas med skyddad borste, eftersom prov med skyddad borste medför minskad risk för kontaminering av provet från de övre luftvägarna och säkrare resultat vid kvantitativ odling. BAL-vätska kan dock också användas för allmän odling, om så önskas. Odlingen utförs kvantitativt, aerobt och anaerobt.

Förvaras kylt i väntan på transport 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Telefonsvar lämnas vid relevanta fynd i signifikant mängd, IVA-vårdad patient, eller liknande situationer.Preliminärsvar lämnas då relevanta fynd finns men provet ej är klart för slutsvar.
Slutsvar lämnas vanligen efter 5 dagar.

 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information