BAS-test, barn <4 mån, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förenlighetsprövning inför eventuell transfusion av blodkomponent

 

 

 

Laboratorium

 

 

Blodcentralen Falun

 

 

Pappersremiss

 

 

Transfusionsmedicin

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med EDTA, lila propp

Rör 4 mL med EDTA, lila    EDTA minicollect 0,5 mL lila

 

 

Provtagning

 

 

Id-kontroll enligt SOSFS 2009:29, måste bestyrkas av provtagaren med namnteckning på remissen!
På remissen skall anges klockslag när resultat på BAS-test och eventuell blodbeställning önskas klart!

Venprovtagning       Kapillärprovtagning

 

 

Minsta provmängd

 

 

0,3 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Provet får användas för analys inom 2 kalenderdygn. Provtagningsdag är kalenderdygn 1 oavsett provtagningstid. Skriv provtagningsdatum på röret.
Prov med kraftig hemolys går inte att analysera. 

Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Ja

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information