Mer om analysen BAS-test < 4 mån

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Undersökningen innefattar Blodgruppskontroll och antikroppsscreening.
Blodgruppering utförs samtidigt på samma prov.

Spädbarn med reservpersonnummer: BAS-test och gruppering giltig i högst 7 dagar eller till dess att barnet fått sitt personnummer.
Spädbarn med fullständigt personnummer: BAS-test och gruppering giltig till dess att barnet är 4 månader.

Vid positiv BAS-test krävs MG-test på prov från modern.

Indikation: Möjligt transfusionsbehov.