BAS-test vuxna och barn över 4 mån, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förenlighetsprövning inför eventuell transfusion av blodkomponent

 

 

 

Laboratorium

Blodcentralen Falun, Blodcentral/kem.lab Avesta, Ludvika och Mora 

 

 

Pappersremiss

Transfusionsmedicin 

 

 

Provtagningsmateriel

Rör med EDTA, lila propp 
Rör 4 mL med EDTA, lila

 

 

Provtagning

Före provtagning kontrolleras i InterInfo att patienten är blodgrupperad och att inga erytrocytantikroppar finns.
Id-kontroll enligt SOSFS 2009:29, måste bestyrkas av provtagaren med namnteckning på remissen!
På remissen skall anges klockslag när resultat på BAS-test och eventuell blodbeställning önskas klart!

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

3 mL 

 

 

Kommentar

Provet får användas för analys inom 2 kalenderdygn.
Provtagningsdag är kalenderdygn 1 oavsett provtagningstid. Skriv provtagningsdatum på röret. Prov med kraftig hemolys går inte att analysera.
I Avesta utförs BAS-test under laboratoriets öppettid, prov tas emot till kl 20.00.
I Ludvika utförs BAS-test under laboratoriets öppettid, prov tas emot till kl 16.00
Falun: Analysen utförs dygnet runt.
Mora: Analysen utförs kl. 07.30 och 13.00 samt vid akut blodbeställning dygnet runt

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

Ja 

 

 

Biobanksprov 

Nej 

 

 

Mer om analysen

Länk till mer information