Mer om analysen BAS-test

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Undersökningen innefattar Blodgruppskontroll och antikroppsscreening.
Vid negativ (godkänd) BAS-test kan grupplikt blod transfunderas under 5 dagar, provtagningsdagen inräknad.
Vid positiv BAS-test måste varje beställd blodenhet testas mot patientprovet, så kallad MG-test (Mottagare-Givare test).
Falun: Analysen utförs dygnet runt.
Mora: Analysen utförs kl. 07.30 och 13.00. Akuttillägg tillkommer dagtid vardagar, för BAS-tester utanför dessa klockslag, samt under jourtid.
Avesta och Ludvika: Akuttillägg tillkommer dagtid vardagar på akuta BAS-tester.

Besked föreligger vid akuta fall i regel efter 60 min (inkl. akutgruppering).
Utfallet av förenlighetsprövningen framgår av transfusionsdokumentet.

Blodenhet reserveras för patient under max 2 dygn, tas tillbaka kl 12.00

Tolkning:
Förenlighetsprövning inför transfusion till patient med ej påvisade antikroppar. Giltig 5 kalenderdygn från provtagningsdatum, oavsett provtagningstid.
Om BAS-testen blir positiv (ej godkänd), utförs automatiskt en utvidgad analys för antikroppsidentifiering.