Benmärgsundersökning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Benmärg, klassificering av celler

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Benmärgsundersökning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Objektglas med skrivyta för mikroskopi 

Objektglas med skrivyta

 

 

Provtagning

 

 

Till benmärgsundersökning behövs förutom utstryk med benmärg även utstryk med kapillärblod.
Alla utstryk ska märkas med personnummer, datum och provmaterial (blod/STP/crista).
Ta också prov för Hb, Leukocyter och Trombocyter.

 

 

Minsta provmängd

 

 

8 utstryk med benmärg + 3 utstryk med kapillärblod

Om prov ska skickas till annat lab för bedömning krävs ytterligare 8 benmärgsutstryk + 3 blodutstryk från kapillärblod

 

 

Kommentar

 

 

Bedömning se utlåtande. 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information