Mer om analysen Benmärgsundersökning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Diagnostik av tillstånd med anemi/polyglobuli, leukopeni/leukocytos och trombocytopeni/trombocytos. Diagnostik och uppföljning av leukemier. Utredning av M-komponent.

Tolkning:
I läkarutlåtandet sammanvägs fynden från benmärg och perifert blod och sammanfattas om möjligt i en diagnos, annars i en beskrivning av fynd utifrån frågeställningen.

Bakgrundsinfo:
Benmärgsutstryk (och ev. klämpreparat eller imprint) bedöms i mikroskop. Grovnålsbiopsier och märgkulor kan ej bedömas utan bör skickas till patologen i Uppsala.
Som rutinfärgning av preparaten används May-Grünwald-Giemsa. Vid behov används järnfärgning och enzymfärgning för alkaliskt fosfatas (LAP-score). Andra enzymfärgningar eller immunfärgningar utförs ej.

- Cellhalt, megakaryocytförekomst och retikulärt järninnehåll bedöms semikvantitativt.
- Differentialräkning av övriga celler i olika mognadsstadier utförs på både benmärgs- och blodpreparat.
- De olika poeserna bedöms kvalitativt (morfologiskt) m a p utmognad, mognadsstörning/dysplasi och retningstecken.
- Ev förekomst av märgfrämmande celler (metastaser), skelettceller, mastceller och retikelceller noteras.
Fynden sammanfattas sedan av en läkare.