Bilirubin, konjugerat, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Konjugerat Bilirubin

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Li-heparin med gel, mintgrön propp
Rör med Li-heparin och gel, mintgrön

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning  

 

 

Minsta provmängd

 

 

2 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Skyddas mot solljus. Känsligt för hemolys

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Ref.intervall

 

 

Kvinnor: 

0-7 dagar 

-  

µmol/L

 

7 dagar-7 år 

<5  

µmol/L

 

8-12 år 

<7  

µmol/L

 

13-17 år 

<13  

µmol/L

 

>18 år 

<7  

µmol/L

Män:

0-7 dagar 

-  

µmol/L

 

7 dagar-7 år 

<5  

µmol/L

 

8-12 år 

<7  

µmol/L

 

13-17 år 

<13  

µmol/L

 

>18 år 

<7  

µmol/L

 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information