Mer om analysen Bilirubin konjugerat

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Vid förhöjt total-bilirubin utan andra tecken på leverpåverkan.

Tolkning:
Förhöjd vid:
- levercellskada
- gallstas

Bakgrundsinfo:
Utgör slutprodukt från metabolismen av hem. Bilirubin kan i plasma finnas i konjugerad eller okonjugerad form, normalt dominerar den okonjugerade formen helt.
Konjugering äger rum i levern, därefter sker utsöndring i gallan.

Vid skada på leverceller eller vid gallstas kan konjugerat bilirubin läcka ut i blodbanan.
Förhöjt konjugerat bilirubin i blodet trots normalt totalt bilirubin förekommer vid lätta former av levercellsskada eller gallstas t.ex. i efterloppet av hepatit.

Analys av konjugerat bilirubin i nyföddhetsperioden och under första levnadsåret är av vikt för att tidigt upptäcka och behandla medfödd gallstas.
Hos spädbarn och vid uppföljning av kolestatisk sjukdom hos barn är stigande andel konjugerat bilirubin är ett känsligt tecken på försämring.
I neonatalperioden är konjugerat bilirubin normalt < 5 % av totalbilirubin.

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)