Mer om analysen Bilirubin totalt

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Uppföljning av leversjukdom/gallvägssjukdom eller hemolytisk anemi.

Tolkning:
Förhöjd vid:
- hemolys (ökat okonjugerat bilirubin)
- Gilbert syndrom (ökat okonjugerat bilirubin)
- levercellskada
- gallstas
- neonatal ikterus

Bakgrundsinfo:
Utgör slutprodukt från metabolismen av hem. Bilirubin kan i plasma finnas i konjugerad eller okonjugerad form, normalt dominerar den okonjugerade formen helt.
Konjugering äger rum i levern, därefter sker utsöndring i gallan.

Vid skada på leverceller eller vid gallstas kan konjugerat bilirubin läcka ut i blodbanan.

Hos nyfödda stiger okonjugerat bilirubin under de första levnadsdagarna pga en något omogen leverfunktion i kombination med kraftigt ökad blodkroppsdestruktion, sk. neonatal ikterus.

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information