Biopsi, allmän bakterieodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna
Beställningskategori i TakeCare: Klinisk Mikrobiologi - Sterila lokaler - Vävnad/Biopsi odling

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Begär: Allmän odling. Om speciell bakterie misstänks ange det på remissen (odlingstiden kan behöva förlängas).

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagningsmateriel

 

 

Rör för urinodling. Om risk för uttorkning föreligger bör några droppar steril fysiologisk koksaltlösning tillsättas. Om biopsin är stor och inte får plats i rör för urinodling använd i stället FAB buljong i 100 ml glasflaska med blå skruvkork (tillhandahålls från laboratoriet)

Sterilt plaströr med skruvlock för U-odl

 

 

Provtagning

 

 

Biopsin nedföres sterilt i provrör eller i steril glasflaska med FAB-buljong

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Transport till laboratoriet bör ske omgående.

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad provsvar

 

 

Preliminärsvar lämnas då relevanta fynd finns men provet ej är klart för slutsvar.
Slutsvar lämnas vanligen efter 14 dagar.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Ja