Blododling pediatrisk, barn, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi.
En och samma remiss kan användas för samtliga flaskor som tas vid samma tillfälle.

Fyll i vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Spädbarn: Odlingsflaska BacT/ALERT® PF Plus. Vid misstanke på anaerob bakterie tillägg av odlingsflaska BacT/ALERT® FN Plus.
Större barn: Två odlingsflaskor BacT/ALERT® PF Plus,, alternativt en odlingsflaska BacT/ALERT® PF Plus + en odlingsflaska BacT/ALERT® FN Plus, för att uppnå större blodvolym.
Barn i tonåren: Minst en blododlingsflaska BacT/ALERT® FA Plus + en blododlingsflaska BacT/ALERT® FN Plus.
Barn i övre tonåren: Odlas som vuxna.

 Miniatyrbild på artikeln    Miniatyrbild på artikeln     Miniatyrbild på artikeln
  Aerob              Anaerob           Pediatrisk

 

 

Provtagning

 

 

Provtagning utförs på vårdavdelning eller mottagning med sådan verksamhet. Prov för blododling kan inte tas vid laboratorierna i Landstinget Dalarna eftersom provtagningsmaterial (blododlingsflaskor) inte finns tillgängligt på grund av hållbarhet 

Se Bakterieodling i blod

 

 

Minsta provmängd

 

 

0,5 mL

Optimal mängd pediatrisk flaska: 4 mL, optimal mängd vuxenflaska: 8-10 mL.

 

 

Kommentar

 

 

Flaskorna förvaras i rumstemperatur, skyddade från direkt solljus i väntan på transport till Mikrobiologen. Skickas snarast.

Avläsning sker alla dagar. Alla positiva fynd telefonbesvaras. Negativ odling slutsvaras efter 5 dygn, förlängd odling vid misstänkt endokardit efter 10 dygn, misstänkt svampinfektion efter 10 dygn.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab