Blododling pediatrisk, barn, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi.
En och samma remiss kan användas för samtliga flaskor som tas vid samma tillfälle.

Fyll i vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Spädbarn: Odlingsflaska aerob PED. Vid misstanke på anaerob bakterie tillägg av odlingsflaska anaerob.
Större barn: Två odlingsflaskor aerob PED, alternativt en odlingsflaska aerob PED + en odlingsflaska anaerob, för att uppnå större blodvolym.
Barn i tonåren: Minst en blododlingsflaska aerob vuxen + en blododlingsflaska anaerob vuxen.
Barn i övre tonåren: Odlas som vuxna.

Blododlingsflaska aerob vux Blododlingsflaska anaerob vux       Blododlingsflaska ped 
Aerob   Anaerob      PED-flaska

 

 

Provtagning

 

 

Provtagning utförs på vårdavdelning eller mottagning med sådan verksamhet. Prov för blododling kan inte tas vid laboratorierna i Landstinget Dalarna eftersom provtagningsmaterial (blododlingsflaskor) inte finns tillgängligt på grund av hållbarhet 

Se Bakterieodling i blod

 

 

Minsta provmängd

 

 

PED-flaska: 1 mL, optimal mängd 1 – 3 mL. Anaerob och aerob vuxenflaska och svampflaska: 3 mL

 

 

Kommentar

 

 

Flaskorna förvaras i rumstemperatur, skyddade från direkt solljus i väntan på transport till Mikrobiologen. Skickas snarast.

Avläsning sker alla dagar. Alla positiva fynd telefonbesvaras. Negativ odling slutsvaras efter 5 dygn, förlängd odling vid misstänkt endokardit efter 10 dygn, svampodling efter 14 dygn.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab