Blåssköljvätska, cytologisk undersökning, Cyt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Allmän cytologi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Använd plastflaskor som beställs från Varuförsörjningen/Mediq 

 

 

Provtagning

 

 

Blåssköljvätska eventuellt fixerad med lika del 50% etylalkohol

 

 

 Minsta provmängd

 

 

 500 mL vätska

 

 

Kommentar

 

 

Inom Falu lasarett kan vätskan lämnas omedelbart till patologlab utan föregående fixering. Från övriga vårdinrättningar fixeras provet med lika delar 50% etylalkohol och förvaras i kylskåp fram till transport

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej