Blodgruppering, barn <4 mån, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Blodcentralen Falun 

 

 

Pappersremiss

 

 

Transfusionsmedicin 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Kapillärt: Minicollect med EDTA 0,5/0,6 mL, lila propp
Navelsträngsblod: Rör med EDTA 4 mL, lila propp 

Minicollect EDTA 500 µL lila Rör 4 mL med EDTA, lila

 

 

Provtagning

 

 

Id-kontroll enligt SOSFS 2009:29, måste bestyrkas av provtagaren med namnteckning på remissen.
Är patienten tidigare blodgrupperad med reservpersonnummer eller akutnummer ange detta nummer på remissen.
Bifoga kopia på moderns blodgrupperingssvar

Venprovtagning       Kapillärprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Kapillärblod 0,3 mL
Navelsträngsblod 1 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Fullständig blodgruppering inklusive antikroppsscreening kan endast utföras på barn äldre än 4 mån. Se Blodgruppering vuxen. Provsvar visas i InterInfo.
Prov med kraftig hemolys går inte att analysera

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information