Mer om analysen Blodgruppering akut

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

medicinskt akut transfusionssituation föreligger utförs akutgruppering, om inte uppgifter om blodgrupp redan finns i blodcentralens databas.
Den som överlämnar provet ska meddela att det rör sig om akutfall. Graden av skyndsamhet ska framgå av blodgrupperingsremissen.

I akutgruppering ingår inte någon antikroppsscreening.

Preliminärt blodgruppsbesked visas i InterInfo fram till dess att svar på fullständig blodgruppering finns. Slutgiltigt provsvar visas i InterInfo.

Fullständig blodgruppering utförs endast vid blodcentralen i Falun i Landstinget Dalarna.