Blodgruppering vuxna och barn över 4 mån, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Blodcentralen Falun 

 

 

Pappersremiss

 

 

Transfusionsmedicin 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med EDTA lila propp, 7 mL drar 6 mL 
Rör 6 mL med EDTA, lila

 

 

Provtagning

 

 

Id-kontroll enligt SOSFS 2009:29, måste bestyrkas av provtagaren med namnteckning på remissen!
Är patienten tidigare blodgrupperad med reservpersonnummer eller akutnummer, anges detta nummer på remissen

Venprovtagning

 

 

Minsta provmängd

 

 

3-6 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Analysen utförs dygnet runt. Provsvar visas i InterInfo. I mycket brådskande fall kan preliminärt svar lämnas ut, se Blodgruppering akut.
Prov med kraftig hemolys går inte att analysera 

Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab