Mer om analysen Blodgruppering

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Fullständig blodgruppering för hela länet utförs vid blodcentralen i Falun.
Innefattar AB0,- RhD-gruppering och antikroppsscreening.

(Akut blodgruppering, se Blodgruppering akut)

Blodgruppering bör utföras på patienter som kan förväntas behöva blodtransfusion. Blodgrupperingen bör om möjligt ske i god tid före transfusionen så att utredning av eventuella irreguljära erytrocytantikroppar hinner utföras. Patienter som står på väntelista för kirurgiskt ingrepp bör därför blodgrupperas i god tid före intagningen på sjukhuset.

Ny blodgruppering måste tas:
1. Om patienten byter namn.
2. I samband med mödravård.
3. Om patienten genomgått benmärgstransplantation.

I andra fall gäller tidigare utförd gruppering 

Intern information