Blododling, aerob + anaerob, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi.
En och samma remiss kan användas för samtliga flaskor som tas samtidigt (normalt 2 flaskpar). 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Odlingsflaska aerob: BacT/ALERT® FA Plus
Odlingsflaska anaerob: BacT/ALERT® FN Plus 

 Aerob odlingsflaska    Aerob odlingsflaska 

Anaerob odlingsflaska   Anaerob odlingsflaska

 

 

Provtagning

 

 

Provtagning utförs på vårdavdelning eller mottagning med sådan verksamhet. Prov för blododling kan inte tas vid laboratorierna i Landstinget Dalarna eftersom provtagningsmaterial (blododlingsflaskor) inte finns tillgängligt på grund av hållbarhet.

Se Bakterieodling i blod

 

 

Minsta provmängd

 

 

Optimal mängd är 8-10 mL/flaska. Minsta mängd 0,5 mL/flaska

 

 

Kommentar

 

 

Flaskorna förvaras skyddade från solljus i rumstemperatur i väntan på transport till Mikrobiologen. Skickas snarast.

Avläsning sker alla dagar. Alla positiva fynd telefonbesvaras. Negativ odling slutsvaras efter 5 dygn, förlängd odling vid misstänkt endokardit efter 10 dygn, misstänkt svampinfektion efter 10 dygn.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab