Blododling, aerob + anaerob, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi.
En och samma remiss kan användas för samtliga flaskor som tas samtidigt (normalt 2 flaskpar). 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Odlingsflaska aerob: BacT/ALERT® FA Plus
Odlingsflaska anaerob: BacT/ALERT® FN Plus 

 Aerob odlingsflaska    Aerob odlingsflaska 

Anaerob odlingsflaska   Anaerob odlingsflaska

 

 

Provtagning

 

 

Provtagning utförs på vårdavdelning eller mottagning med sådan verksamhet. Prov för blododling kan inte tas vid laboratorierna i Landstinget Dalarna eftersom provtagningsmaterial (blododlingsflaskor) inte finns tillgängligt på grund av hållbarhet.

Se Bakterieodling i blod

 

 

Minsta provmängd

 

 

Optimal mängd är 8-10 mL/flaska. Minsta mängd 0,5 mL/flaska

 

 

Kommentar

 

 

Flaskorna förvaras skyddade från solljus i rumstemperatur i väntan på transport till Mikrobiologen. Skickas snarast.

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Vid växt lämnas alltid preliminärsvar och telefonsvar snarast möjligt dagtid under mikrobiologi-labbets öppettider. Svar på antibiotikaresistensbestämning lämnas som regel dagen efter, men inte per telefon. Slutsvar lämnas vanligen efter 5 dagar, men vid frågeställning svamp eller endokardit eller om hjärtklaffopererad patient efter 10 dagar.
Víd frågeställning Brucella lämnas slutsvar först efter fyra veckor.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab