Mer om analysen Blododling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Diagnos av kateterrelaterad infektion: Differentialtid till detektion

Tiden tills en blododlingsflaska detekteras som positiv i blododlingssystemet är korrelerat till ursprungsmängden bakterier i provet. Vid kateterrelaterad sepsis fås vanligen en högre bakteriemängd vid blododling dragen ur den infekterade katetern jämfört med perifer ven, och därmed blir tiden till detektion kortare. Om positiv odling detekteras >120 minuter tidigare i odling tagen via katetern jämfört med odling tagen via perifer ven talar detta för kateterrelaterad bakteriemi.

Om differentialtid till detektion önskas:
Dra ca 5 mL vätska/blod från central venport (CVK, CDK, port-a-cath etc.) och släng denna första portion. Ta sedan en blododling på vanligt sätt (aerob + anaerob flaska). Om venporten har flera lumen provtas alla. Ta därefter en blododling från perifer ven (aerob + anaerob flaska, dra samma volym per flaska som erhållits i odling tagen via katetern). Märk flaskorna så att det tydligt framgår varifrån blod tagits.

Intern information