Intern information för laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Fildes supplement sprutas på flaskor med liten provmängd. Rör finns i kylen på provmottagningen. Lager i kyl på substrat.
Om >48h gått sedan provtagning ska blododlingen odlas ut på plattor innan flaskorna sätts in i instrumentet.
Förlängd odlingstid 10 dygn vid endocardit- och svampmisstanke