Blodtappning terapeutisk, Pt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Venesectio, VS,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Borlänge 

 

 

Pappersremiss

 

 

Konsultremiss LD 

Ange på remissen:
1. Hur länge remissen skall gälla (max tre år)
2. Indikation och ansvarig läkare
3. Om möjligt, tappningsfrekvens
4. Eventuell gräns för när tappning skall ske, respektive inte skall ske. OBS! Det enda som kan mätas i Borlänge är Hb. EVF och Ferritin kan inte mätas på plats.
5. Vilka uppföljningsprover som skall tas och med vilken frekvens
6. Till vilken vårdenhet provsvaren skall skickas för bedömning

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Blodpåse för terapeutisk blodtappning 

 

 

Provtagning

 

 

Terapeutisk blodtappning utförs vid kem.lab i Borlänge 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Anges av remitterande enhet 

 

 

Kommentar

 

 

Patienten kallas till tappning av kem.lab efter att remissen har anlänt till lab 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej