Blodgaser, - med elektrolyter, a/k/vB-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Arteriell, kapillär eller venös provtagning

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun och Mora 
Ludvika endast akut beställning

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Blodgasspruta, eller kapillärrör, med tillsats av kalciumtitrerat heparin
Blodgasspruta 3 mL med stickskydd 

 

 

Provtagning

 

 

Artär- ven- eller kapillärblod.

Spruta eller kapillärrör skall fyllas enligt tillverkarens anvisningar och provet blandas noggrant. (Sprutan vänds upp och ner 20 ggr, rullas därefter mellan handflatorna 5 sek)

Blodgassprutan försluts med medföljande kork, får ej lämnas till laboratoriet med kanylen kvar!

Luftbubblor får ej förekomma! (Ger falskt förhöjt pO2-värde).

Lämnas omedelbart till kem.lab 

Venprovtagning      Kapillärprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

 Spruta eller kapillärrör skall fyllas enligt tillverkarens anvisningar

 

 

Kommentar

 

 

Hållbart 30 min i rumstemperatur.

Två beställningsalternativ finns: a/k/vB-Blodgaser och a/k/vB-Blodgaser med elektrolyter.
Se -Mer om analysen- för ingående parametrar i respektive alternativ.

OBS! Elektrolytanalyserna kontrolleras inte för HEMOLYS vid analys på blodgasinstrument och falskt förhöjda Kaliumvärden kan förekomma. Speciellt stor risk vid kapillärprovtagning.

Med Kalium > 6,0 mmol/L bör ett plasmaprov skickas till lab för kontroll 

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Ref.intervall

 

 

Se svarsrapport 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information