Borreliaserologi, S- och Csv-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Borreliaantikroppar,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Serologi/Immunologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Serum - Rör utan tillsats med gel, guldgul propp eller rör utan tillsats, röd propp 
Rör utan tillsats med gel guldgul  Rör utan tillsats 7 mL röd

Cerebrospinalvätska - Polypropylenrör med gult skruvlock
Sterilt plaströr med gult skruvlock 

 

 

Provtagning

 

 

 Venprovtagning, Lumbalpunktion (ur Vårdhandboken)

 

 

Minsta provmängd

 

 

1 mL blod eller 0,8 mL blod i mikrorör. 1 mL cerebrospinalvätska 

 

 

Kommentar

 

 

Klinisk frågeställning ska alltid skrivas på remissen. Detta underlättar bedömningen av analysresultat.
Förvaras kylt i väntan på transport 

Generell hantering av rör efter provtagning  

Eventuellt prov på cerebrospinalvätska ska ALLTID åtföljas av serumprov, så att man vid positivt utslag i Csv- kan bedöma om en intratekal antikroppsproduktion föreligger.
IgG- och IgM-antikroppar i serum och Csv- undersöks

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej