Borstprov vid ERCP, Cyt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Cytologisk undersökning av borstprov taget i samband med ERCP

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Allmän cytologi  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

 

Plaströr med konisk botten och skruvlock, innehållande 3-5 mL NaCl 0,9 %.

Polypropylenrör med gult skruvlock   

 

 

Provtagning

 

 

Provet tas genom att man borstar gallgången (mag-tarmkanalen, pancreas osv) med en speciell borste som sedan ska stoppas i ett rör med 3-5 ml fysiologisk koksaltlösning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

3-5 mL

 

 

Kommentar

 

 

Från avdelningar vid Falu lasarett sänds provet direkt till patologlab utan tillsats av fixeringvätska.
Från övriga vårdinrättningar tillsätts efter sköljningen lika mängd 70% etylalkohol till provet och förvaras i kylskåp fram till transport 
 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej