Bronksekretcytologi, Cyt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Cytologisk undersökning av bronksekret,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Allmän cytologi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Plaströr med konisk botten och skruvlock. Objektglas med skrivyta, skurna kanter raka hörn
Sterilt plaströr konisk med skruvlock     Objektglas med skrivyta för mikroskopi

 

 

Provtagning

 

 

Vid bronksköljning används 3-5 mL fysiologisk koksaltlösning.
Provmängden fixeras vid behov med lika mängd 70% etylalkohol.
Borstprov från slemhinna stryks ut på objektglas och fixeras omedelbart i 95 % etanol i 30 min.

 

 

Minsta provmängd

 

 

3-5 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Från avdelningar vid Falu lasarett sänds provet direkt till patologlab utan tillsats av fixeringvätska.
Från övriga vårdinrättningar tillsätts efter sköljningen lika mängd 70% etylalkohol till provet och förvaras i kylskåp fram till transport 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad

 

 

Nej