Mer om analysen Bronksekretodling, borste

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Prov med skyddad borste tas som prov nr 1 vid bronkoskopi, om allmän odling önskas. Det är det bästa provet för allmän odling eftersom risken för kontamination med bakterier från de övre luftvägarna är liten. Möjliggör en kvantitativ odling. Mängden av en viss bakterie i provet är vägledande för om bakterien skall bedömas som orsak till en nedre luftvägsinfektion eller ej.

Indikation:
Misstänkt pneumoni orsakad av bakterier som växer vid allmän odling.
Exempel på målbakterier: Pneumokocker, Haemophilus influenzae, Moraxella catharralis, B-hemolyserande streptokocker, GBS, S. aureus, Enterobacteriaceae spp, Pseudomonas spp, Acinetobacter spp, Burkholderia cepacia, Burkholderia gladioli, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans, Anaeroba bakterier, Pasteurella multocida, Rhodococcus equi, Actinobacillus.
Odlingen inkluderar även jästsvamp och snabbväxande mögel.
OBS vid misstanke på infektion med s k dimorfa svampar (ex Histoplamsa capsulatum, Coccidioides immitis) skall provet skickas till Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna. Dessa svampar kräver lång odlingstid och det föreligger risk för smitta på laboratoriet.

Tolkning:
Signifikant mängd är ≥ 1000 CFU/mL transportmedium (vilket motsvarar
≥ 1 000 000 CFU/mL bronksekret). Denna mängd anses förekomma vid lunginflammation.
Resistensbestämning utförs för alla arter som växer i signifikant
mängd samt målbakterier även vid växt i ej signifikant mängd.

Bakgrundsinformation:
Växt av flera sorters bakterier tillhörande KNS, alfastreptokocker, enterokocker, Neisseria-arter, difteroider, jästsvamp sammanfattas som ”luftvägsflora”.

Vid växt av jästsvamp i signifikant mängd görs typning av olika jästsvamparter. Resistensbestämning görs på begäran.
Vid växt av mögelsvamp i signifikant mängd skickas isolatet för arttypning till Karolinska universitetslaboratoriet i Stockholm.

Vid växt av svamp i ej signifikant mängd görs som regel endast en enklare typning, jästsvamp typas till "Candida albicans" eller "Jästsvamp ospecificerad". Mögslsvamp besvaras "Växt av mögelsvamp".

Intern information