Bronksekret, allmän odling,

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Begär: Allmän odling och svampodling

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Sterilt plaströr med skruvlock för urinodling 
Sterilt plaströr med skruvlock

 

 

Provtagning

 

 

Prov tas vid bronkoskopi. Bronksekret aspireras med sugsond (utan föregående sköljning med fysiologisk NaCl, och utan spädning med fysiologisk NaCl efter provtagningen). Aspirerat material samlas i sterilt rör.

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Telefonsvar lämnas vid relevanta fynd i signifikant mängd, IVA-vårdad patient, eller liknande situationer. Preliminärsvar lämnas då relevanta fynd finns men provet ej är klart för slutsvar.
Slutsvar lämnas vanligen efter 5 dagar.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information