Bronksköljvätska, allmän odling och svampodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi  
Begär: Allmän odling och svampodling

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Sterilt rör med skruvlock för urinodling 
Sterilt plaströr med skruvlock

 

 

Provtagning

 

 

Prov tas vid bronkoskopi. Bronksköljning skiljer sig från BAL genom att bronkoskopspetsen inte kilas fast i en bronk. Prov tas i bronkträdet nedom trakea. Cirka 10 – 20 ml fysiologisk NaCl injiceras och aspireras (mindre mängd än vid BAL). Aspirerat material samlas i sterilt rör.

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Telefonsvar lämnas vid relevanta fynd i signifikant mängd, IVA-vårdad patient, eller liknande situationer.
Preliminärsvar lämnas då relevanta fynd finns men provet ej är klart för slutsvar.
Slutsvar lämnas vanligen efter 5 dagar.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information